onsdag 15. mai 2013

Tiurleik 2013

Denne våren har det gått med en del tid til å spore opp nye tiurleiker. Observere og registrere de for å se hvor mye fugl det er på de forskjellige leikene i år. Noen tiurleiker har også flyttet på seg noen meter, og nye har kommet til. Det er veldig viktig at tiurleikene blir registrert, så det ikke blir hogget ned noen flere tiurleiker her på Varaldskogen.

En kolle uten tiur i år.
 
Tiurleikene har ikke vært det store på skogen i år. Det var bare to tiurer som spilte på "min" leik nå. For to år siden på samme sted, var det fem tiurer. Det kan virke som det går mot et nytt bunnår igjen.
 
 Tiurmøkk.
Hvis du vil finne en tiurleik i skogen så må du ut å lete etter spor av tiuren, sånn som på bildet over.
 
Spillmøkka til tiuren.
Den kjennetegnes med at den er hvitaktig i den ene enden. Finner du den da vet du at du er på rett sted, og hvor tiuren spiller.

1 kommentar: